ชุดทดลองระบบการผลิตอัตโนมัติแบบหลายสถานี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLMPS-600B

Share

   เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้และฝึกทดลองเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตที่แยกออกเป็นส่วนต่างๆ โดยแต่ละส่วนการทำงานจะมีหน้าที่การทำงานต่างกันออกไปสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5-8 สถานี เช่น Distribution, Testing, Processing, Handling, Assembly, Sorting ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบ การควบคุมลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียน ชุดทดลองแต่ละสถานีสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้โดยอิสระเพื่อศึกษาส่วนต่างๆของระบบ เช่น ระบบนิวเมติกส์ วงจรไฟฟ้าในระบบควบคุมการเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ PLC