ชุดทดลองหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4 แกนและ 6 แกน พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ MES

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLDS-1508

Industrial robot application training system

Share

   เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เป็นชุดทดลองที่จำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ SCARA 4 แกน และแบบ Articulated 6 แกน ในงานประเภท handling, assembly, visual detection ร่วมกับระบบ MES สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ตั้งแต่พื้นฐานด้านการติดตั้งไปจนถึงการเขียนโปรแกรมขั้นสูง นอกจากนี้ชุดทดลองรุ่นนี้ยังถูกบรรจุในหลักสูตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับโลกอย่าง World Skills