ชุดทดลองระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WSR-6

Auto Storage System Trainer

Share

  ชุดทดลองระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ เน้นสร้างทักษะให้ผู้เรียนจากทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมขั้นพื้นฐานในการสั่งงานอุปกรณ์นิวเมติกส์และแอคทูเอเตอร์ต่างๆ ให้มีการเคลื่อนที่ในแนวแกนต่างๆ ตามที่ต้องการไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเป็นระบบควบคุมที่ใช้ในการควบคุมระบบการจัดเก็บสินค้า เก็บวัตถุ คลังสินค้าแบบอัตโนมัติชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง มีสัญลักษณ์และชื่ออย่างชัดเจน มีใบงานและการทดลองที่ครอบคลุม