ชุดทดลองพื้นฐานระบบแมทชินวิชั่น

WS-VSMT

Vision Trainer

หมวดหมู่ : WOOSUN

Share

  ชุดทดลองพื้นฐานระบบแมทชินวิชั่น ชุดทดลองพื้นฐานระบบแมทชินวิชั่น เน้นให้ผู้เรียนรู้จักระบบแมชินวิชั่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ  ระบบควบคุมอัตโนมัติโดยชุดทดลองนี้จะจำลองระบบแมทชินวิชั่นที่ใช้งานกับระบบการผลิตแผ่นวงจร PCB เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงการประยุกต์ใช้งานจริงชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะใช้งานง่ายมีความปลอดภัยสูง มีสัญลักษณ์และชื่ออย่างชัดเจน มีใบงานและการทดลองที่ครอบคลุม