ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : b

PLC Trainer [Siemens]

Share

  ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ เป็นชุดฝึกเขียนโปรแกรม PLC ออกแบบตามวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอน มีการจำลองสัญญาณจากเซ็นเซอร์เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับชุดประมวลชุดฝึกมีแผง power supply ประกอบพร้อมใช้งานสามารถเลื่อกยี่ห้อรุ่นของชุด PLC ตามวัตถุประสงค์ขอกรายวิชา