ชุดฝึกการส่งถ่ายอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WSR-3

Flexible Manufacturing System Trainer

Share

ชุดฝึกการส่งถ่ายอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นชุดฝึกจำลองระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมอาทิเช่น conveyer pick and place pneumatic ชุดฝึกมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาส่วนประกอบ และลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับลักษณะหน้าที่และการควบคุมการทำงานของระบบผ่านชุดฝึก