ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WSR-7

Auto Temperature Control Trainer

Share

ชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมการผลิตที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยชุดทดลองนี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ซื่งการควบคุมอุณหภูมินั้นมีบางส่วนที่แตกต่างจากการควบคุมแบบปกติ