ชุดทดลองระบบขนถ่ายวัสดุ 4 สถานี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0508-Series

Material Handling System Test Device

Share

ชุดทดลองระบบขนถ่ายวัสดุ 4 สถานี เป็นชุดทดลองเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ โดยการควบคุมมอเตอร์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับระบบจริงแบบย่อส่วนเพื่อให้ผู้เรียนทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ PLC หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ มีขนาดพอเหมาะไม่ยุ่งยากในการต่อใช้งานสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายเหมาะแก่การศึกษาในชั้นเบื้องต้น