ชุดฝึกเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบป้อนกลับ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0510 Series

Demonstration Of Industrial Measurement And Regulation

Share

ชุดฝึกเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบป้อนกลับ เป็นชุดฝึกที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆในการควบคุมของเหลว เช่น การควบคุมระดับของเหลวการควบคุมอุณหภูมิเป็นต้น โดยชุดฝึกชุดนี้จะเป็นชุดฝึกที่ผลิตมาจากอุปกรณ์โรงงานขนาดใหญ่หรือโรงงานขนาดเล็กนิยมใช้