ชุดฝึกการควบคุมเครื่องขุด

GTMT-0001

Excavator Trainer

หมวดหมู่ : ZENNA

Share


   เป็นชุดฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาระบบการทำงานและควบคุมเครื่องขุดโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับการควบคุมทิศทางโดยใช้ PLC และการเคลื่อนที่ในองศาต่างๆ ของตัวขุดและเรียนรู้ระบบไฮดรอลิกส์ที่ประกอบอยู่ในแนวแกน รวมถึงแสดงโครงสร้างต่างๆ ของชุดขุด มีคู่มือและใบงาน ประกอบการทดลอง พร้อมระบบป้องกันอันตรายต่อผู้ทดลอง