ชุดฝึกนิวเมติกส์พื้นฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTPT-0002

Basic pneumatic training device

Share

   ชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์พื้นฐาน เป็นชุดฝึกและสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการ สอนโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้และฝึกทดลองการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกส์เบื้องต้นและนิวเมติกส์ไฟฟ้าแบบพื้นฐานโดยการฝึกต่อวงจรขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ