ชุดฝึกนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วย PLC

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTPHT-0001

PLC controlled pneumatic and hydraulic training device

Share


   ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยPLC เป็นชุดฝึกและสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะสามารถเรียนรู้และฝึกทดลองการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์โดยใช้ PLC ในการควบคุมและสั่งการ โดยการผสมผสานการใช้งานร่วมกันระหว่างระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เพื่อให้ใกล้เคียงต่อสถานการณ์จริงมากที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ