ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วย PLC

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTHT-0001

PLC controlled hydraulic training device

Share

   ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วย PLC เป็นชุดฝึกและสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมา เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้และฝึกทดลองการใช้งานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าโดยใช้ PLC ในการควบคุมและสั่งการ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ