ชุดทดลองนิวเมติกส์พื้นฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : PNEUTRAINER-200

PNEUTRAINER-200

Share

ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ ใช้อุปกรณ์ที่ใช้จริงในงานอุตสาหกรรม เน้นการเรียนรู้พื้นฐานของระบบนิวเมติกส์ หลักการทำงานหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆใปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน ครอบคลุมการเรียนรู้ตั้งแต่นิวเมติกส์พื้นฐาน นิวเมติกส์ไฟฟ้า การควบคุมนิวเมติกส์ขั้นสูง