ชุดทดลองเทคโนโลยีสูญญากาศ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VAC-200

Vacuum technology

Share

ชุดทดลองเทคโนโลยีสูญญากาศ ชุดทดลองออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสูญญากาศโดยเฉพาะ ชุดทดลองใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานหน้าที่และความสำคัญของอุปกรณ์แต่ละชนิดในระบบสูญญากาศ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม