ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HYDROTRAINER-200

Hydraulics System

Share

ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะใช้อุปกรณ์ที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมเน้นให้ผู้ทดลองเกิดทักษะความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ครอบคลุมการเรียนรู้ตั้งแต่ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า การควบคุมไฮดรอลิกส์ขั้นสูง