ชุดทดลองการขนส่งอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LOG-200

RFID Logistics Trainer

Share

ชุดทดลองการขนส่งอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID เป็นชุดสาธิตทางเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลื่นวิทยุที่ใช้เพื่อช่วยให้เครื่องจักรสามารถบ่งบอกพิสูจน์ทราบระบุตัวตน หรือ  ชี้ตัวสิ่งของมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบควบคุมอัตโนมัติ ชุดทดลองออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เน้นให้ผู้เรียนทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานโดยการเชื่อมต่อร่วมกับอุปกรณ์ระบุตัวตนแบบ RFID