ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและขนถ่ายวัสดุ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MAP-200

Handling Systems

Share

ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและขนถ่ายวัสดุ เป็นชุดสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติแบบสถานีประกอบและขนถ่ายวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เน้นให้ผู้เรียนทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมขั้นพื้นฐานในการสั่งงานอุปกรณ์นิวเมติกส์ต่างๆให้มีการเคลื่อนที่ตามที่ต้องการไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ