ชุดทดลองระบบการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IPC-200

Industrial Process Control

Share

ชุดทดลองระบบการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้ทำการทดลองและประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพที่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มยา เคมี ปิโตรเลียม