ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทำงานร่วมกับมนุษย์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MAS-200

Modular Assembly System

Share

ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติแบบแยกส่วน เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมา เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะสามารถเรียนรู้ และฝึกทดลองเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตที่แยกออกเป็นส่วนต่างๆ โดยแต่ละส่วนการทำงานจะมีหน้าที่การทำงานต่างกันออกไปแต่จะมีลักษณะการทำงานที่สัมพันธ์กันทั้งระบบ โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบ SCADA ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานระยะไกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ