ชุดทดลองระบบการผลิตขั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์อำนวยการผลิต MES

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : HAS-200

Highly Automated System

Share

ชุดปฏิบัติการและสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง โดยการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบควบคุมการผลิตขั้นสูง ระบบการจัดการสามารถควบคุมการผลิตโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มาจากทุกๆส่วนของระบบควบคุมร่วมกับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด ระบบการผลิตสามารถรับคำสั่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวแปรต่างๆกับซอฟต์แวร์อำนวยการผลิตหรือ MES (Manufacturing Execution System) และมีฟังค์ชั่นต่างๆที่ใช้ในการจัดการ เช่น Material Movement, Inventory Tracking, Statistical Process Control (SPC), Overall Equipment Efficiency (OEE), Data Base, WIP, Inventory Tracking  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความผิดพลาด ลดการใช้แรงงาน ลดการใช้พลังงาน ลดเวลาที่เสียเปล่า ซึ่งระบบการจัดการข้อมูลเหล่านี้เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่และเป็นพื้นฐานของระบบอุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0)

 

***ราคานี้เป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมอ๊อฟชั่นเสริมอื่นๆ