ชุดสาธิตนวัฒกรรมในระบบออโตเมชั่น

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ITS-200

Innovative Training Automation System

Share

ชุดสาธิตนวัตกรรมในระบบออโตเมชั่น ชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมการผลิตที่ออกแบบมา เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับนวัตกรรมต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ ชุดสาธิตนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1.ส่วนของคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automatic warehouse)2.ส่วนของการตรวจสอบชิ้นงาน (Inspection)3.ส่วนของการคัดแยกและจัดส่ง(Classification and delivery) โดยทั้ง 3 สถานีใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบไร้สาย RFID เพื่อให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้

 

 

***ราคานี้เป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมอ๊อฟชั่นเสริมอื่นๆ