ชุดทดลองระบบเรดาร์แบบดิจิตอล

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : M702/EV

Radar Technology Laboratory

Share

เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเรดาร์ ศึกษาและพัฒนาการทดลองตามทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และระบบที่ใช้ในการส่งข้อมูลที่ทันสมัย ระบบการส่งสัญญาณด้วยความถี่ไมโครเวฟ เวฟไกด์ ระบบสายอากาศ การสะท้อนกลับ การวัดระยะทาง ชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูง