ชุดสาธิตการบำบัดน้ำเสียโดย Injection

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TEC 023

Share

รายละเอียดเบื้องต้น

1.ชุดสาธิตติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรงมีล้อเลื่อน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
2.ชุดสาธิตจะแยกระบบเป็นสองชุดก่อนเข้า Injector เพื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง


 วัตถุประสงค์

1.ศึกษาวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ Injection

2. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากค่าตวามดันในระบบ

3. ศึกษาหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ

4. ศึกษาความสัมพันธ์ ของ glycol ที่คงค้างในระบบ  


 


EXPERIMENTAL CAPABILITIES

The network water is sent into two different lines equipped with a
treatment system by injection system
• Study of a water treatment installation by injection
• Setting of a dosing pump of product injection
• Role of the different components
• Measurement of the glycol percentage of an instal