ชุดสาธิตการบำบัดน้ำเสียโดย Injection

รหัสสินค้า : TEC 023

หมวดหมู่ : DIDATEC DIDACTEC

Share

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดเบื้องต้น

1.ชุดสาธิตติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรงมีล้อเลื่อน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
2.ชุดสาธิตจะแยกระบบเป็นสองชุดก่อนเข้า Injector เพื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง


 วัตถุประสงค์

1.ศึกษาวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ Injection

2. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากค่าตวามดันในระบบ

3. ศึกษาหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ

4. ศึกษาความสัมพันธ์ ของ glycol ที่คงค้างในระบบ  


 


EXPERIMENTAL CAPABILITIES

The network water is sent into two different lines equipped with a
treatment system by injection system
• Study of a water treatment installation by injection
• Setting of a dosing pump of product injection
• Role of the different components
• Measurement of the glycol percentage of an instal

สินค้าเกี่ยวข้อง

TEC 026

ชุดสาธิต ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้าย ระบบจะเริ่มการบำบัดน้ำเสียด้วยแผ่นกรองคาร์บอนแล้วจึงเข้าสู่ขบวนการ osmosed

 
 

TAD 100

ชุดสาธิตติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้ายใช้ PVC และ PE สำหรับการเดินท่อตามความเหมาะสมใน softener

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า