ชุดสาธิตการบำบัดน้ำเสียโดยระบบ osmosis ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TEC 025

Share

รายละเอียด
1.ชุดสาธิต ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้าย
2. น้ำที่ได้รับการบำบัดโดยการดูดซึมแล้ว จะถูกการเก็บในถังพิเศษ
3. ระบบน้ำยาและระบบการดูดซึมย้อนกลับจะแยกจากกันอย่างอิสระ
4. ท่อทางเดิน ชุดสาธิตผลิตจาก PVC และ stainless steel เพื่อทนต่อสภาวะ
ความดันสูงในระบบ
5. ชุดสาธิตประกอบด้วยด้วยเครื่องมือและเอกสารประกอบการใช้งาน             

 วัตถุประสงค์
1 ศึกษาวิธีการออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโดยระบบ reverse osmosis แบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
2 ศึกษาหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบ
3 ศึกษาการทำงานของระบบ reverse osmosis
4 ศึกษาถึงคุณสมบัติของน้ำหลังจากผ่านระบบโดยแถบวัดสี

 EXPERIMENTAL CAPABILITIES
The water network firstly underwent a treatment with sequestering
then is sent to the osmosis membrane.
• Water treatment objective
• Design of a water treatment installation by industrial reverse
osmosis
• Role of the different components
• Operation of a reverse osmosis unit
• Operation of a group of dosage
• Analysis of water by strips and by colorimetric method