ชุดฝึกขับรถไฟฟ้าความเร็วสูง (รถไฟความเร็วสูงรุ่น CRH380A)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : High Speed Trainning Zenna

Share

ชุดทดลองเป็นระบบจำลองการขับรถไฟฟ้าประเภท EMU (Electric Multiple Unit) โดยอ้างอิงตามรถไฟความเร็วสูงรุ่น CRH380A และระบบส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย คอนโซลควบคุมแบบจำลอง (Simulation Driver Console), ระบบจำลอง EMU, ระบบจำลองภาพ, ระบบจำลองเสียง, ระบบจำลองการจัดการความผิดพลาด, ระบบตู้รถและระบบควบคุมสำหรับผู้สอน ชุดทดลองเป็นอุปกรณ์จำลองที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ในแบบเรียลไทม์และใช้สำหรับการเรียนรู้ ฝึกทักษะและการประเมินผลซึ่งสามารถจำลองการดำเนินงานของ EMU และจำลองสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำลองการฝึกขับ และการประเมินทักษะการขับและทักษะในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การนำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของการศึกษาทางด้านอาชีพ และการจำลองขั้นสูงเสมือนจริงที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการฝึกที่มีความไกล้เคียงความจริงมากที่สุด