ชุดฝึกโบกี้รถไฟและระบบเบรค ขนาด 1:1

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Rail Systems Zenna 02

Share

เป็นชุดฝึกทดลองเป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ติดตั้งบนโครงรถแบบ M-car ขนาดเท่าของจริง มีอุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับโบกี้ มีอุปกรณ์เสริมสำหรับควบคุม ชุดโบกี้ได้ออกแบบและสร้างแบบจำลองในอัตราส่วน 1: 1 ให้มีความไกล้เคียงกับโบกี้รถไฟจริงที่ใช้ในระบบรถไฟในเมือง ซึ่งประกอบด้วย โมเดลกระปุกเกียร์ โมเดลมอเตอร์ฉุดลาก โมเดลชุดล้อและเพลา โช้คอัพ ชิ้นส่วนระบบเบรค(อุปกรณ์เบรกดิสก์) , ชุดแกนล้อ, ระบบกันสะเทือนหลัก, ระบบกันสะเทือนรอง, อุปกรณ์เสริม อื่นๆ

ชุดฝึกทดลองใช้สำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน ของชุดโบกี้และระบบเบรค และใช้เพื่อการฝึกทักษะการถอดประกอบชิ้นส่วน การฝึกซ่อมบำรุง ระบบโบกี้และเบรค