ซอฟต์แวร์ระบบจำลองการขับรถไฟ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Train simulator software Zenna

Share

โปรแกรมระบบจำลองการฝึกขับรถไฟ ออกแบบสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนจริง โดยอาศัยเทคโนโลยีการจำลองเสมือนจริง ระบบออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติแบบ multi-person และ multi-task และการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 คน ในเวลาเดียวกัน ระบบจำลองการดำเนินงานของรถไฟโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงและแสดงถึงสถานการณ์จริงในระหว่างกระบวนการดำเนินงานของรถไฟ