ซอฟต์แวร์ระบบจำลองการขับรถไฟ

รหัสสินค้า : Train simulator software Zenna

Share

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมระบบจำลองการฝึกขับรถไฟ ออกแบบสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนจริง โดยอาศัยเทคโนโลยีการจำลองเสมือนจริง ระบบออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติแบบ multi-person และ multi-task และการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 คน ในเวลาเดียวกัน ระบบจำลองการดำเนินงานของรถไฟโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงและแสดงถึงสถานการณ์จริงในระหว่างกระบวนการดำเนินงานของรถไฟ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า