ชุดเทิร์นเอาท์สับหลีก (Multi Turnout) สำหรับระบบราง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Rail Systems Zenna 01

Share

เป็นชุดทดลองทางเทคโนโลยีระบบราง ระบบออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน ชุดทดลองที่เน้นเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมการสับราง (Turnout control) อุปกรณ์นี้ใช้การจำลองขนาด 1: 1 รวมถึงวงจรอนาล็อกในขณะเดียวกันระบบจะมีฟังก์ชันจำลองความผิดพลาดสำหรับใช้ในการศึกษาการแก้ปัญหา