ชุดจำลองระบบการเดินรถไฟในเมือง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Urban Sand Table training simulation model Zenna

Share

เป็นชุดทดลองทางเทคโนโลยีระบบราง ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยจำลองระบบการเดินรถไฟฟ้าในเมือง ชุดทดลองเป็นลักษณะของโต๊ะจำลองภูมิศาสตร์ หรือ Sand Table โดยจำลองในอัตราส่วน 1:48 มีรายละเอียดหลักในการเดินรถที่ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น สถานีต่างๆ, ส่วนของการเดินรถต่างๆ, เส้นทางเข้าและออกจุดซ่อมบำรุง, ฯลฯ โดยชุดจำลองชุดนี้นั้นยังมีสภาพแวดล้อมจำลอง เช่น อาคารต่างๆ, สะพาน, พื้นที่สาธารณะต่างๆ, และอุโมงค์อีกด้วย

ระบบการเดินรถนี้สามารถจำลองการจัดการการเดินรถจริงของระบบรถไฟ, การปล่อยรถไฟ, และอื่นๆ, โดยตามเส้นทางการวิ่งของรถไฟนั้นยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นสถานีจำลองและอุปกรณ์ส่งสัญญาณต่างๆติดตั้งไว้อีกด้วย ซึ่งเอื้อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายให้นักศึกษาเห็นภาพการทำงานของการปล่อยขบวนรถ, การควบคุมการจราจร, และสัญญาณต่างๆได้โดยง่าย