ชุดจำลองระบบสถานีจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบรถไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Rail Way Systems Zenna 03

Share

เป็นชุดทดลองทางเทคโนโลยีระบบราง ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ชุดทดลองนี้จะเน้นไปที่ระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบรถไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกับระบบจริง ชุดทดลองเป็นลักษณะของโต๊ะจำลองภูมิศาสตร์ หรือ Sand Table โดยจำลองในอัตราส่วน 1:48

จุดประสงค์หลักของชุดทดลองนี้เพื่อจำลองระบบจ่ายไฟฟ้าฉุดลาก (Traction power supply) สำหรับรถไฟฟ้า ระบบนี้มีการลดอัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย ซึ่งประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟตรงและสายไฟที่มีลักษณะไหลวน(reflow) เพื่อจำลองระบบ รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆในระบบจ่ายไฟฟ้า ทั้งในระบบ จ่ายไฟเหนือหัว (Overhead Lines) และระบบจ่ายไฟแบบรางที่สาม(third rail power supply)

ในเวลาเดียวกันระบบ SCADA จำลอง จะสามารถกำหนดค่าเพื่อควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า(Traction power supply)