ชุดทดลองพลังงานทดแทนโดยใชพลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KTE-DX520

PV Tracker Dual Axis Experiment Equipment

Share

เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Tracking
ชุดทดลองมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แสดงผลและสั่งการทำงานของระบบต่างๆในชุดทดลอง รวมไปถึงการแสดงผลการคำนวนของสมการต่างๆที่อยู่ในระบบแบบเรียลไทม์