ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0301 Series

Share

ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นชุดฝึกสำหรับเรียนรู้ในสาขาวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาค่าตัวแปรพิสูจน์วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการทดลองกับหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษามา ประกอบด้วยแผงสำหรับติดตั้งแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและช่องต่อวงจรแบบ Plug-In ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนจุดต่อเป็นแบบ Plug-In  Socket  มีสัญลักษณ์แสดงความหมาย-พิกัด-ชื่อของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนแผงทดลอง