ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0200 Series

Share

ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า เป็นชุดฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวงจรพื้นฐานโดยเฉพาะเพื่อทดสอบความเข้าใจในภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการประกอบวงจรไฟฟ้า และฝึกปฏิบัติการวัดค่าและอ่านค่าทางไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระแส แรงดัน ความต้านทาน เพื่อวิเคราะห์และการเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤฎีหลักที่ได้ทำการศึกษา