ชุดทดลองเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0101 Series

Share

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ เป็นชุดฝึกออกแบบเพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะใช้สำหรับผู้เรียนวิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เพื่อทดลอง วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดลองกับหลักทฤษฎีสามารถทดลองคุณสมบัติต่างๆได้ เช่น การเบี่ยงเบนแบบขนาน การเบี่ยงเบนเชิงมุม ความสามารถในการตรวจจับวัตถุ สภาวะการทำงานเซ็นเซอร์สำหรับเรียนรู้ด้านการวัด และควบคุมอุณหภูมิด้านการตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตธ์ ตรวจจับตำแหน่งด้วยโฟโต้สวิตช์ด้านการตรวจจับความดัน