ชุดเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0125 Series

Share

ชุดเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นชุดทดลองที่ออกแบบและสร้างเพื่อการศึกษาทฤษฏีและภาคปฎิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการหาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น DIODE SCR TRIAC BJT MOSFET IGBT ฯลฯ และสามารถต่อใช้งานเพื่อการศึกษาการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังต่างๆ เช่น AC to DC AC to AC, DC to DC, DC to AC, Three phase power control Three phase control rectifier Three phase inverter