ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าขั้นสูง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z8500 Series

Share

ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าขั้นสูง สามารถใช้เป็นโหลดสำหรับทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแบบต่างๆ  ขนาด  300W - 1000W ชุดโหลดสามารถแสดงผลความเร็วรอบ ของเครื่องกลไฟฟ้าที่นำมาทดสอบและชุดโหลดสามารถปรับค่าพร้อมควบคุมโหลด ทอร์กให้คงที่สำหรับการเพิ่มโหลดเพื่อทดสอบเครื่องกลไฟฟ้าตามพิกัดนอกจากนี้ชุดโหลดยังสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็นต้นกำลังเพื่อขับอุปกรณ์อื่นๆจุดเด่นอยู่ที่ ระบบ CONTROL BRAKE UNIT ที่เป็นระบบ Digital สามารถวัดและควบคุมรอบและแรงบิดได้อย่างแม่นยำ