ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ PLUG-IN

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0301 Series

Share

ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ PLUG-IN เป็นชุดฝึกที่ออกแบบสําหรับการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อฝึกเรียนรู้พื้นฐานด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เป็นชุดฝึกที่ผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง อุปกรณ์ประกอบวงจรเป็นลักษณะแบบ PLUG-INบอร์ดสําหรับติดตั้งอุปกรณ์ทดลองทําจากแผ่นแบกกาไลท์ แข็งแรง ทนทาน พร้อมติดตั้ง แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC/DC และ ชุดฟังชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ พร้อมใช้งานประกอบการทดลอง อุปกรณ์ทดลองเป็นแบบโมดูลสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ ทําจากพลาสติกใสอย่างดี พร้อมทั้งพิมพ์สัญลักษณ์และ ค่าอุปกรณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนตัวโมดูลจะมีขาโลหะไว้สําหรับเสียบยึดกับบอร์ดในการทดลอง ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008