ชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTHT-0002

Share

   ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์พื้นฐาน เป็นชุดฝึกและสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียน การสอนโดยเฉพาะ สามารถเรียนรู้และฝึกทดลองการใช้งานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์เบื้องต้นและไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน โดยการฝึกต่อวงจรขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้งานในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ