ชุดฝึกการควบคุมเครนโลหะ แบบ Portal

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTMT-0008

Share

   เป็นชุดฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาระบบการทำงานและควบคุมเครนโลหะแบบ Potal
โดยเฉพาะใช้ PLC ในการควบคุมและสร้างฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ในรูปแบบตามที่
ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดสามารถเรียนรู้กลไกหลักการทำงานต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์แขวน
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในการใช้งานร่วมกับเครนโลหะ ชุดฝึกมีคู่มือและใบงานประกอบ
การทดลองพร้อมระบบป้องกัน อันตรายต่อผู้ทดลอง