ชุดฝึกการควบคุมเครนโลหะ แบบ Portal

รหัสสินค้า : GTMT-0008

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

รายละเอียดสินค้า

   เป็นชุดฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาระบบการทำงานและควบคุมเครนโลหะแบบ Potal
โดยเฉพาะใช้ PLC ในการควบคุมและสร้างฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ในรูปแบบตามที่
ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดสามารถเรียนรู้กลไกหลักการทำงานต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์แขวน
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นในการใช้งานร่วมกับเครนโลหะ ชุดฝึกมีคู่มือและใบงานประกอบ
การทดลองพร้อมระบบป้องกัน อันตรายต่อผู้ทดลอง 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Z0538-009

 
 

GTET-1002

Electric Drive and Automation Technology Training and Assessment Device

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า