ชุดสาธิตระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

Z0718-058

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

ชุดสาธิตระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นชุดสาธิตการทำงาน ของระบบขับเคลื่อนของรถยนต์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อสามารถควบคุมการทำงานได้ตามสถาวะการทำงานจริงพร้อมวงจรและรายละเอียดของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ