ชุดฝึกระบบเบรกกำลังแบบใช้แรงดันลม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0702-001

Share

ชุดฝึกระบบเบรกกำลังแบบใช้แรงดันลม เป็นชุดฝึกระบบเบรกกำลังที่ติดตั้งบนแผงสามารถทดลองให้เห็นการทำงานของระบบเบรกกำลังแบบใช้แรงดันลม (Air Brake System) ได้เหมือนของจริงแผงชุดฝึกมีล้อที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก