ชุดฝึกสายการผลิตนม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GPA LL0

MILK LINE

หมวดหมู่ : เทคโนโลยีอาหาร

Share

รายละเอียดเบื้องต้น
1.เป็นสายการผลิตจริงที่เน้นออกแบบให้สามารถสาธิตกระบวนการต่าง ๆ ของการผลิตนม เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
2.เป็นระบบผลิตขนาดจำลอง ไกล้เคียงกับระบบผลิตจริงในอุตสาหกรรม

 วัตถุประสงค์
1.ศึกษาสายการผลิตนมที่สมบูรณ์แบบ
2.ศึกษากระบวนการการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ แบบสายการผลิต
3.ศึกษาทางเทคนิคและขั้นตอนต่างๆของการผลิตนม
4.การควบคุมคุณลักษณะทางเคมี ของผลิตภัณฑ์อาหาร