ABOUT US

ประวัติบริษัท
(Company Profile) 


บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 และดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องวัด-ควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ได้รับความเชื่อถือระดับสากลอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Siemens จากประเทศเยอรมนี Shinko จากประเทศญี่ปุ่น Autonics จากประเทศเกาหลีใต้ และ JXPC จากประเทศจีน อีกทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากทั่วโลก

บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับระบบอัตโนมัติชนิดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้งานอันประกอบไปด้วยพร๊อกซิมิตี้สวิทช์ โฟโต้เซนเซอร์ (สวิทช์ลำแสง) ไฟเบอร์ออพติก เอนโค๊ดเดอร์ จอแสดงผลและสั่งการแบบสัมผัส มิเตอร์ติดแผงโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ (PLC) สเตปปิ้งมอเตอร์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องนับจำนวน เครื่องตั้งเวลา อุปกรณ์นิวเมติกส์ ฮีตเตอร์ และเครื่องมือวัดต่างๆ

พร้อมทั้งจำหน่ายชุดฝึกและชุดทดลองทางการศึกษา ในระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัย รวมถึงออกแบบชุดฝึกดังกล่าวให้กับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ยังมีฝ่ายฝึกอบรมให้ความรู้กับวิศวกรช่างเทคนิคทางด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา ทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติให้ความร่วมมือ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษามหาลัยวิทยาลัย (MOU) ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยให้กับทุกหน่วยงาน
 
 
AUTOMATION EQUIPMENTS
 
นอกจากนั้น ดร.ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย กรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และทางด้านการศึกษาเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นระยะเวลา 2 สมัย รวม 4 ปี รวมทั้งพนักงานที่มีีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านวิศวกรรม ยังมีความประสงค์ที่จะผลักดันให้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมของประเทศไทยก้าวไกล เทียบเท่าระดับสากลผ่านการจัดหาผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตจากต่างประเทศที่เชื่อถือได้
 
นอกจากนี้ คุณเอกวุฒิ เสริมสุขสกุลชัย หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Coventry University ประเทศอังกฤษได้ก้าวเข้ามาช่วยในการผลักดันนโยบายและการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยยึดหลักการทำธุรกิจแบบ Win - Win - Win  Strategy คือ ลูกค้า พนักงาน และตัวบริษัทต้องได้ในสิ่งที่แต่ละฝ่ายคาดหวังไว้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจและการเป็นคู่ค้าที่ยั่งยืน
 
 
General Instrument Co., Ltd. (GIC) has been found by the Sermsukskulchai family in 1976. Since then the company has been importing and distributing industrial instruments and control equipment to the industrial market.

After 50 years of growth , the Sermsukskulchai family agrees that Dr. Prasit Sermsukskulchai has the capability, experience, and knowledge required to strengthen the sales of General Instrument Company Limited (GIC) in both industrial and educational sales.

Therefore, General Instrument Co., Ltd. (GIC) is now fully operating in two different markets. Industrial sales: the company is importing and distributing world class industrial instrumentation and control products from around the world.

Educational sales: the company also manufactures, imports, and distributes educational equipment, engineering labs, instruments, and study materials from both domestic and international manufacturer.

Moreover, GIC also cooperates with multinational companies with the likes of Toyota, Mazda, Kubota, Isuzu, Volvo, Colgate, and etc. in the aspect of manufacturing equipment for training and demonstration.
 
 
 
 
ผู้ก่อตั้งบริษัท

ดร. ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย   กรรมการผู้จัดการ

-เดินทางไปฝึกงานที่อังกฤษ เยอรมนี และจบการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทมัตสึชิตะ

-เดินทางประมูลงานราชการด้วย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากว่า 30 ปี

-เป็นเซลส์คนแรกทั้งภาคอุตสาหกรรมและประมูลงานราชการของบริษัท โดยปัจจุบันทางแผนกประมูลงานราชการได้ย้ายมาอยู่ในนามของ บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด

-มีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดมา กว่า 25 ปี

- ดำเนินงานขาย อบรมสัมมนา พัฒนาการตลาดด้านอุตสาหกรรมและการศึกษามาตลอด 25 ปี ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปจัดงานสัมมนาและออกงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงานแข่งขันทักษะของกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จนได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง- ด้วยคุณงามความดีและความรู้ความสามารถที่ได้เผื่อแผ่ให้กับสังคมและประเทศชาติทางราชภัฏลำปางจึงเสนอชื่อให้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมีพิธีการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด

 คุณ เอกวุฒิ เสริมสุขสกุลชัย รองกรรมการผู้จัดการ

- จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก Harrow International School ที่ year 11 (มัธยม 4 ) จากนั้นเทียบวุฒิเข้าเรียนที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม. ธรรมศาสตร์
- จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทฯ โดยเข้าทำงานเป็นเซลส์คนแรกของสินค้า Autonics ซึ่งเพิ่งเข้าสู่เมืองไทยในขณะนั้น
- จากนั้นดำเนินงานกับดร. ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย ในฐานะผู้ช่วยดูแลฝ่ายวิศวกรรมและการตลาดของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงานขายอุตสาหกรรม งานประมูล งานราชการ งานอบรมสัมมนา รวมถึงงานแสดงสินค้าและจัดงานแข่งขันต่างๆทั่วประเทศ
- เมื่อปี 2556 ได้เงินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา MBA: General Management โดยสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม และได้ร่วมทำวิจัยกับทางคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
- ในปี 2557 ได้กลับมาเริ่มธุรกิจในนามบริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด