ส่งงาน Shinko จ.ขอนแก่น , 10 ผู้ชม

Assembly & Automation Technology 2019 , 5 ผู้ชม

Manufacturing Expo , 26 ผู้ชม