ติดตั้งงาน  Shiko จ.ขอนแก่น

ส่งงาน Shinko จ.ขอนแก่น , 101 ผู้ชม

Assembly & Automation Technology 2019

Assembly & Automation Technology 2019 , 109 ผู้ชม

Manufacturing Expo

Manufacturing Expo , 142 ผู้ชม