ส่งงาน Shinko จ.ขอนแก่น , 48 ผู้ชม

Assembly & Automation Technology 2019 , 36 ผู้ชม

Manufacturing Expo , 64 ผู้ชม