เอ็นโคดเดอร์+คัพปลิ้ง E30S4-200-3-T-24

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 009184

Share

เอ็นโคดเดอร์+คัพปลิ้ง E30S4-200-3-T-24

  • รูปร่าง และขนาด : ø 30 มม. 
  • เอ๊าท์พุทTotem Pole
  • ความเร็วในการหมุน(สูงสุดที่อนุญาต) 5000 รอบต่อนาที
  • ความละเอียด: 200P / R
  • IP50 (มาตรฐาน IEC)
  • ไฟ: 12-24VDC  ± 5% ( Ripple PP: สูงสุด 5%)

 


 

เอ็นโคดเดอร์+คัพปลิ้ง E30S4-200-3-T-24 คอนโทรลสวิตช์ เซนเซอร์ สวิทช์ลำแสง โวลท์มิเตอร์ติด แผง แอมป์มิเตอร์ติดแผง เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ ฮีตเตอร์ เอ็นโคดเดอร์ เซนเซอร์วัดความดัน พัลซ์ มิเตอร์ติดแผง มิเตอร์ เครื่องนับจำนวนดิจิตอล เครื่องนับและตั้งจำนวนและเวลาดิจิตอล เครื่องตั้งเวลา อนาล็อก เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ใยแก้วนำแสง คอนโทรลเลอร์ สายคอนเนคเตอร์ พร้อกซิมิตี้สวิทช์ พร้อกซิมิ ตี้เซนเซอร์ เอ็นโคดเดอร์ สวิทช์เปิดปิดประตู สวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย กระดาษบันทึก สวิทช์ปุ่มกด ไฟ ล็อทแลมป์ จอแสดงผล เครื่องบันทึกค่ากระบวนการดิจิตอล ม่านแสง