เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ ACS-13A-S/M, C5

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 000775

Share

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ ACS-13A-S/M, C5

ขนาดเครื่อง (ACS  48 x 48 x 62 mm) ก x ส x ล

สีของตัวเลขเปลี่ยนแปลงตามการทำงาน(เขียว,แดง,ส้ม)  ช่วยให้มองเห็นในระยะไกล

INPUT: เทอร์โมคัปเปิล, PT100, แรงดันไฟ และ กระแสไฟ DC

การควบคุมแบบ Auto Tuning, PI,PID,P,PD,ON-OFF

มีการปรับค่าชดเชยเซ็นเซอร์,การล็อคค่า,การกลับมาหลังจากไฟดับ,ชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโมมัติ, การเตือนเซ็นเซอร์ขาด,แสดงสภาวะการอุ่นเครื่อง, สามารถเลือกการควบคุมแบบอัตโนมัติหรือจากผู้ควบคุม,การสื่อสารโดย Console

สามารถตั้งค่าขีดจำกัดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของ OUTPUT ได้ ซึ่งเหมาะกับ ฮีตเตอร์ ที่ไม่ถูกออกแบบมาให้รับพลังงานไฟฟ้าแบบกระทันหัน สามารถควบคุมฮีตเตอร์ได้ดี และมี ความสเถียรมากขึ้น โดยการลดการกระเพื่อมของสัญญาณ OUTPUT ลง

ตัวเลขของจอแสดงผล แบบ PV จะช่วยให้เห็นการทำงาน (สีเขียว อยู่ในย่านที่ต้องการ, สีแดงอยู่ในย่างที่สูงกว่าที่ต้องการ, สีเหลืองอยู่ในย่านที่ต่ำกว่าที่ต้องการ) ความแตกต่างของสีช่วยให้มองเห็นระยะไกล

สามารถแสดงผล ผ่านทาง PC โดยใช้โปรแกรม SWS-ACS01M  ผ่านสาย USB (สั่งซื้อสายเพิ่ม USB รุ่น CMB-001)